Integritetspolicy

2023-07-20

Vi på Vatten Restaurang & Kafé värnar om din integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker vår hemsida och använder våra tjänster. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar din personliga information. Vi följer gällande lagar och regler för dataskydd, inklusive den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR).

1. Insamling av personlig information
Vi kan samla in olika typer av personlig information när du besöker vår hemsida eller använder våra tjänster. Denna information kan inkludera men är inte begränsad till:
– Namn, kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
– Demografisk information (t.ex. ålder, kön)
– Betalningsinformation vid online-beställningar

2. Användning av personlig information
Vi använder den personliga informationen för följande ändamål:
– För att kunna behandla dina beställningar och tillhandahålla våra tjänster
– För att kunna kontakta dig angående din beställning eller förfrågningar
– För att förbättra våra tjänster och hemsida baserat på feedback och information från kunder
– För att kunna skicka dig marknadsföringsmaterial, erbjudanden och kampanjer om du har gett ditt samtycke till detta
– För att analysera trender och statistik för att förstå hur våra kunder använder våra tjänster och hemsida

3. Delning av personlig information
Vi kan dela din personliga information med tredje parter i följande situationer:
– För att kunna tillhandahålla våra tjänster, som t.ex. leveransföretag för online-beställningar
– När vi är skyldiga att göra det enligt lag eller för att skydda våra rättigheter och intressen
– När du har gett ditt samtycke till att dela din information med specifika tredje parter för marknadsföringsändamål

4. Dataskydd och säkerhet
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Endast behörig personal har tillgång till den personliga informationen och de är bundna av sekretessavtal.

5. Dina rättigheter
Du har rätt att begära information om vilken personlig information vi har om dig, och att begära rättelse, radering eller begränsning av denna information om den är felaktig eller inte längre relevant. Du har också rätt att invända mot behandlingen av din personliga information eller begära att få den i ett strukturerat, maskinläsbart format.

6. Ändringar i integritetspolicyn
Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy då och då. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida, och omfattar alltid den senaste versionen av policyn.

Kontakta oss:
Om du har några frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy, eller om du vill utöva dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss på följande adress:

Vatten Restaurang & Kafé
Södra Hamnen 6
471 32 Skärhamn
Tel. 0304-670027
E-post: info@restaurangvatten.se

Genom att använda våra tjänster och hemsida samtycker du till vår integritetspolicy och behandling av din personliga information enligt beskrivningen ovan.